هرکس امام زمانش را نشناسد مرگ با جهالت دارد. :: شیـعه

شعر طنز مشهدی خواب روی پشت بام از میر خدیوی و صدای دلنشین ... تصمیم جالب بنیامین بهادری بعد از لغو کنسرتش به علت شیوع ...

ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت – لبنان، دارالمعرفة للطباعة و النشر، چاپ دوم، ج 7، ص 254 و مجلسي، محمد باقر؛ بحارالأنوار بيروت - لبنان، مؤسسه الوفاء، 1404 ه.ق، ج20، ص 164 54 ـ « فتح البارى شرح صحیح بخارى » احمد بن محمد بن حجر عسقلانى درگذشته ( 852 ) ج 16 ص 112 بلفظ: « من مات ولیس فى عنقه بیعة مات میتة جاهلیة » به روایت از ابن عمر. 55 ـ « مطالب العالیة » نیز از ابن حجر عسقلانى ج2ص 228 تحت شماره 2088 بلفظ: « � املتنوّ‏ عة؛ لتزويد الدّ‏ عاة واملجاهدين بام يمكن أن جييبوا به عن مغالطات القوم . وشبهاهتم،‏ فلقي من القَ‏ بول واالنتشار ‏-بفضل اهلل-‏ ما مل يكن يف احلسبان،‏ وبدأتْ‏ ترِدُ‏ العديدُ‏ مِن املقرتحات وامللحوظات لتطو� [="arial black"] [="darkgreen"]برای [="red"]دومین با تذکر [/]می دهم این متونت رو پاک کن در مورد صدیقه طاهره همین هایی که قرمز رنگ هستند بنده هم روایت هایی از عمر می اورم که .. شما متن روایت رو نمی اورید و بعد همه توهین می کنید وما اولا باید بد و در فتح الباري مي‌نويسد : وأنكر بن تيمية في كتاب الرد على بن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قال لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتأليف قلوب بعضهم على بعض فلا معن

[index] [5383] [10657] [5579] [13106] [1733] [10314] [1052] [13267] [13143] [14650]

شعر طنز مشهدی خواب روی پشت بام از میر خدیوی و صدای دلنشین ...

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

#

test2